Ημερολόγιο

Φεβρουάριος 2024
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28 29
Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε, στην Πάτρα, η δεύτερη φάση τού προγράμματος «Creative European School: C.L.I.C.K. (Computerscience, Languagues, Inter-culture, Citizenship, Knowledge)» τού προγράμματος Erasmus+, στο οποίο το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών συμμετέχει ως εταίρος μαζί με σχολεία από άλλες πέντε χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία).
Οι συμμετέχοντες (καθηγητές και μαθητές) στις 29 Φεβρουαρίου 2016 επισκέφθηκαν τις αίθουσες διδασκαλίας των Αρσακείων Σχολείων, ενώ στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους και πραγματοποίησαν πειράματα.
Οι κύριοι στόχοι τού προγράμματος είναι:
1. Η προώθηση τής συνεργασίας μεταξύ των σχολείων εταίρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αυξηθούν τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση.
2. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων, με στόχο τη βελτίωση τής ποιότητας τής μάθησης και τής διδασκαλίας, καθώς και την εφαρμογή καλύτερων παιδαγωγικών στρατηγικών.
3. Η βελτίωση τής κοινωνικής ένταξης των μαθητών από τα έξι εταιρικά ευρωπαϊκά σχολεία, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για να εργαστούν σε διεθνείς ομάδες και η συνειδητοποίηση τής σημασίας μιας διεθνούς συνεργασίας.
4. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η επικοινωνία στη μητρική αλλά και σε ξένες γλώσσες, η διερεύνηση νέων τρόπων εκμάθησης, η ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων και η διαμόρφωση πολιτισμικής συνείδησης.
5. Η ενθάρρυνση για τη συνειδητοποίηση τής σημασίας τής ευρωπαϊκής διάστασης μέσω πολιτιστικών, γλωσσικών και κοινωνικών δράσεων για να κατανοήσουν καλύτερα τη δική τους ταυτότητα αλλά και των άλλων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσω τής ιστορίας, τού πολιτισμού, των παραδόσεων, προκειμένου να μειωθούν οι προκαταλήψεις σχετικά με διαφορετικούς πολιτισμούς.
6. Την προώθηση τής ιδιότητας τού πολίτη, την καλλιέργεια τής ευθύνης των πολιτών σε όλους τους μαθητές των σχολείων εταίρων, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι μαθητές ως Ευρωπαίοι πολίτες, που να εμπλέκονται ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας και να καθορίζουν τις αρχές και τις αξίες της.
Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 όλοι οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο τής Πάτρας κ. Πελετίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα τέτοιων συνεργασιών, που μπορούν να οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών τής Ευρώπης.
Συντονιστής τού προγράμματος είναι ο κ. Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος, βιολόγος, PhD.