Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Toν μήνα Μάϊο οι μαθητές τού Γερμανικού Τμήματος τής Ε΄τάξης (Ε΄1) τού Α΄ Αρσακείου Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης επεξεργάστηκαν στη διαθεματική τους εργασία το θέμα «Σχηματίζοντας τη ζωή μας. Εσείς σχήματα ωραία… Εσείς σχήματα αιώνια…  Βγείτε από τη Γεωμετρία κι ελάτε στη ζωή μας».
Βασιζόμενοι και στην ενότητα 8 τού διδακτικού μας βιβλίου «Paul Lisa & Co», όπου συναντάμε γραμματόσημα από όλο τον κόσμο, οι μαθητές, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Π.Λάβδα, έψαξαν και βρήκαν γραμματόσημα, που απεικονίζουν σχηματικές παραστάσεις, έφτιαξαν ταμπλό και έμαθαν τις ονομασίες των σχημάτων στη Γερμανική Γλώσσα.
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπόνηση τής εργασίας και συνειδητοποίησαν πως τα σχήματα αποτελούν μέρος τής καθημερινότητάς μας, καθώς μπορούν να είναι άλλοτε απλά και άλλοτε πολύπλοκα, όπως ακριβώς και η ίδια η ζωή!