Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Για δεύτερη χρονιά, το σχολικό έτος 2017-2018, οι μαθητές τής Ε΄2 τάξης τού Α΄ Αρσάκειου-Τοσίτσειου Δημοτικού Εκάλης υλοποιούν το πρόγραμμα Πρόληψης Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου Youth Power, με την καθοδήγηση τής δασκάλας τους κ. Κ. Ταταράκη. Η υποδοχή και ενσωμάτωση τής σύγχρονης αυτής καινοτόμου εκπαιδευτικής πρότασης στο μαθητικό πρόγραμμα υπήρξε ενθαρρυντική και ενθουσιώδης.
Πρόκειται για έναν οργανωμένο και επιστημονικά σχεδιασμένο πρωτοποριακό τρόπο ενίσχυσης τής ομαλής μετάβασης των μαθητών από τον κόσμο των παιδιών στον κόσμο των ενηλίκων, που έχει δημιουργηθεί από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) τής Δεύτερης Παιδιατρικής Κλινικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών και από την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής.
Ακολουθώντας το Μοντέλο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) και τις αρχές τής Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης, αποσκοπεί, μέσω τής βιωματικής προσέγγισης στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων που θα ενδυναμώσουν ψυχικά τους μαθητές, ώστε να αποφύγουν τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και να τηρήσουν ασφαλή στάση απέναντι στις προκλήσεις.
Η εφαρμογή του προγράμματος καλύπτει 8 εκπαιδευτικές ενότητες.
Τέτοια προγράμματα είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνονται στην καθημερινή μαθητική διαδικασία. Ειδικότερα μάλιστα στην περίπτωση που η προηγούμενη εφαρμογή τους έχει δείξει απολύτως επιτυχή αποτελέσματα, η λειτουργική εκπαιδευτική υποστήριξη είναι ωραίο και πρέπει -εφόσον αυτό είναι εφικτό- να συνεχίζεται.

Παρατίθενται φωτογραφίες τόσο από την περυσινή όσο και από την εφετινή χρονιά.