Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Οι μαθητές τού Ε΄2 τμήματος τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Ταταράκη Κατερίνας, τον Φεβρουάριο είχαν τη χαρά να ακολουθήσουν ένα πρωτότυπο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, που οργανώνεται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ: Junior Achievement Greece).
Σε τρεις δίωρες συναντήσεις δύο επιμορφωμένοι και φιλικοί εκπαιδευτές καθοδήγησαν τα παιδιά, προσεγγίζοντας το θέμα θεωρητικά και βιωματικά.
Λαμβάνοντας αφορμές από τις εμπειρίες των παιδιών (π.χ. συναλλαγές σε ATM) τοποθέτησαν μια θεωρητική βάση και εξήγησαν τη σχετική ορολογία.
Στη συνέχεια, αφού οι 26 μικροί μαθητές κινητοποιήθηκαν για να συντάξουν και να παρουσιάσουν ένα βιογραφικό ως μελλοντικοί επιχειρηματίες και οραματίστηκαν και ανέπτυξαν ιδέες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια ιδανική εταιρεία.
Συνέταξαν, έτσι, ένα υποθετικό οργανόγραμμα και δημιούργησαν ένα project καθηκόντων.
Η ανάπτυξη τού προγράμματος προέβλεπε επίσης τη συνεργασία των διαφορετικών τμημάτων - εταιρειών για να δοθεί στην όλη υποθετική εικόνα μια ρεαλιστική αίσθηση τού ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου.
Κατά την αποφώνηση οι μαθητές σχεδίασαν τις δικές τους επαγγελματικές κάρτες προσεγγίζοντας και προσδιορίζοντας τη μελλοντική τους ταυτότητα.
Τέτοια προγράμματα κρίνονται αναγκαία καθώς προετοιμάζουν κατάλληλα τα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν αρμονικά σε έναν κόσμο ολοένα και πιο απαιτητικό που μεταβάλλεται ταχύτατα.
Διατηρώντας και δείχνοντας σεβασμό στην παιδική φύση η σύγχρονη εκπαίδευση οφείλει να συμπορεύεται και ή δυνατόν να προπορεύεται των κοινωνικών απαιτήσεων που τοποθετούν την ανάγκη τής εφηβικής κοινωνικής ωρίμασης ολοένα και σε νεαρότερη ηλικία.
Η ανταπόκριση των μαθητών στη συγκεκριμένη δράση έδειξε άλλωστε ότι μια τέτοια προσπάθεια εισαγωγής των μελλοντικών προβληματισμών στην παιδική αντίληψη μπορεί όχι απλώς να αποδειχτεί δυνατή και επωφελής, αλλά και επιθυμητή, καθώς οι μαθητές καθόλη τη διάρκεια τού προγράμματος συμμετείχαν με αναπόσπαστο ενδιαφέρον και αμείωτο ενθουσιασμό.