Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 η Β΄ και Γ ΄ τάξη τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης δέχτηκε την επίσκεψη τής ομάδας ενημέρωσης τής "Φωτοκύκλωσης". 
Πρόκειται για μια μια επιχείρηση εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, φωτιστικών λαμπτήρων και μικροσυσκευών με σκοπό την πραγματοποίηση των εθνικών πολιτικών που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των επιπέδων ανακύκλωσης και την αποτροπή τής ανεξέλεγκτης ρίψης αποβλήτων στο περιβάλλον.
Μέλημα τής εταιρείας είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών-χρηστών και εμπλεκομένων στον κύκλο τής ζωής των προϊόντων μέχρι να καταστούν αυτά απόβλητα και στη συνέχεια να οδηγηθούν στην ανακύκλωση.
"Δεν πετάμε τίποτα, αξιοποιούμε τα απόβλητα, προστατεύουμε το περιβάλλον" είναι το σύνθημα τής "Φωτοκύκλωσης".
Έτσι, λοιπόν, οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν ένα θεατρικό δρώμενο από τη θεατρική ομάδα «Εν οδώ» το οποίο βασίζεται στο παραμύθι «Οι φύλακες τής φύσης», με ήρωες τον Φώτη, τη Φωτούλα και την Ανακύκλωση . Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν από μικρή ηλικία και με άκρως διασκεδαστικό τρόπο την αξία τής ανακύκλωσης, τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της στη σύγχρονη κοινωνία και τα πολλαπλά οφέλη της για το περιβάλλον.
Όταν τελείωσε η παράσταση τα παιδιά πήραν το παραμύθι «Οι φύλακες τής Φύσης» και ένα κάδο ανακύκλωσης για το Σχολείο τους.