Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Κατά το Β΄ τρίμηνο τού 2018, στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης των τμημάτων Αγγλικών των Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄ τάξεων μελέτησαν τα βιβλία "Τhe Country Mouse And The Town Mouse", "Around The World In Eighty Days" και "The Adventures Of Tom Sawyer" και "Sherlock Holmes-Τhe Blue Diamond" αντίστοιχα.
Τα παιδιά συζήτησαν για τα κείμενα που διάβασαν στο σπίτι ή στην τάξη τους, δημιούργησαν ευφάνταστες εργασίες πάνω σε αυτά, όπως αφίσες με ζωγραφική, κόμικ ή κολλάζ, εργασίες σε power point, αλλά και αναπαράσταση σκηνών σαν θεατρικό δρώμενο.
Έτσι απόλαυσαν με ποικίλους τρόπους τα αναγνώσματα αυτά στα Αγγλικά.