Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης επισκέφθηκαν το Μουσείο Ηρακλειδών.
Ξεναγήθηκαν στους χώρους τού Μουσείου και θαύμασαν την έκθεση «Αρχαία κινεζική επιστήμη και τεχνολογία» με εκθέματα από το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας τής Κίνας στο Πεκίνο. Η έκθεση εστίαζε σε 4 βασικές θεματικές ενότητες (αστρονομία, ναυσιπλοία, υφαντουργία και κατασκευή χαρτιού). Ακόμη παρουσιάζονται και μοντέλα διαφόρων άλλων σπουδαίων κινεζικών εφευρέσεων, όπως τού πρώτου σεισμογράφου τού κόσμου, τού κινεζικού αστρολάβου, αρχαίων αγροτικών εργαλείων, τής πρώτης χειράμαξας, τής πρώτης πυξίδας, άροτρα, πλοιάρια κ.ά.
Στη συνέχεια τα παιδιά παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιστήμη, τέχνη και μαθηματικά», το οποίο αποτελεί συμπλήρωμα τής σχολικής ύλης στην κατεύθυνση τής διδακτικής διαθεματικότητας και στοχεύει στην ανάπτυξη τής διερευνητικής σκέψης των μαθητών μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα εκθέματα και τα επιλεγμένα έργα τέχνης τής μόνιμης διαδραστικής έκθεσης «Παίζω και καταλαβαίνω».