Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Στο πλαίσιο τού διαθεματικού τους προγράμματος «Γεωμέτρες τής ζωής, τής φύσης και τής παράδοσης» τον Μάρτιο τού 2018 οι μαθητές τής Γ΄2 τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης ασχολήθηκαν με τα ηφαίστεια.
Ανακάλυψαν τα στοιχεία τής γεωμετρίας τους και τον τρόπο που δημιουργούνται. Τα εξέτασαν με όρους Φυσικής, Χημείας, Ιστορίας και Γεωγραφίας. Στο Χημείο των Δημοτικών Σχολείων και με την καθοδήγηση τής κ. Στ. Χωριανοπούλου πραγματοποίησαν πειράματα σχετικά με τα ηφαίστεια και τις εκρήξεις τους. Τέλος έφτιαξαν το δικό τους ηφαίστειο και το χρωμάτισαν.
Όλες αυτές οι εργασίες τους αναρτήθηκαν στα ταμπλό τής τάξης.