Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Οι μαθητές τής Γ΄2 τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, στο πλαίσιο τού διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Γεωμέτρες τής ζωής, τής φύσης και τής παράδοσης», τον Μάρτιο τού 2018 εκπόνησαν εργασίες σχετικά με τη συμμετρία στη φύση και τα μοτίβα.
Συγκεκριμένα ασχολήθηκαν με τη συμμετρία στα φύλλα και στα ζώα ως προς τον άξονα συμμετρίας και τους ομόκεντρους κύκλους που παρατήρησαν στους κορμούς των δέντρων. Στο καλλιτεχνικό εργαστήρι φιλοτέχνησαν τις φέτες των κορμών ακολουθώντας την τεχνική τού Βασίλι Καντσίσκυ, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας Καλλιτεχνικών κ. Μ. Κοράκη.
Στη συνέχεια με αυτούς στόλισαν τις πασχαλινές λαμπάδες τους για την Ανάσταση, που ήταν σίγουρα πρωτότυπες και εντυπωσιακές. Στα στοιχεία στολισμού βοήθησε μητέρα μαθητή τής τάξης.