Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Με την πεποίθηση ότι ένα σύγχρονο σχολείο πρέπει να στοχεύει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική καλλιέργεια των παιδιών σε ένα δημιουργικό και βιωματικό περιβάλλον μάθησης, όλες οι τάξεις τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης, τον Νοέμβριο, με την καθοδήγηση τής Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υπηρεσίας τής Φ.Ε. συμμετείχαν σε προγράμματα Συναισθηματικής Αγωγής.
Οι γενικοί στόχοι των προγραμμάτων ήταν οι μαθητές να αναγνωρίζουν, να εκφράζονται και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 
Επίσης, να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα συναισθήματα των άλλων (ενσυναίσθηση), με απώτερο στόχο να ανακαλύψουν τρόπους επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων, αλλά και να αποκτήσουν αυτοεπίγνωση  δημιουργώντας καλές σχέσεις στην ομάδα-τάξη και απολαμβάνοντας τη χαρά τής συνεργασίας.
Με τον τρόπο αυτόν η Συμβουλευτική Ψυχολογική Υπηρεσία τής Φ.Ε. εμπλέκεται μεθοδικά και οργανωμένα στη μαθησιακή διαδικασία, βοηθάει τους δασκάλους να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δυσκολίες που συναντούν στο έργο τους και τους μαθητές να αποκτήσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, απαραίτητες για τη ζωή τους.