Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

«Στο μόνο πράγμα που με την πρώτη ματιά όλοι συμφωνούμε είναι ότι δεν συμφωνούμε με όλους»
Σαβατέρ, Μιλώντας στον γιο μου για την ηθική και την ελευθερία

«Μάθε να υπάρχεις.Με την κοινωνία σου, με τον συνάνθρωπο, με τον εαυτό σου»

Οι μαθητές τής Στ΄1 τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, με την καθοδήγηση τής δασκάλας τους κ. Κατερίνας Ταταράκη, από τον Νοέμβριο 2018 και για όλη τη διάρκεια τής χρονιάς κάνουν μια οργανωμένη προσπάθεια να φτιάξουν και να ζήσουν μέσα σε μια δίκαιη κοινότητα. Για τον σκοπό αυτό η ιδέα των Επανορθωτικών Διαλόγων σε Κύκλο αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο.
Συνυπάρχοντας σε μικρότερα ή μεγαλύτερα κοινωνικά σχολικά σχήματα, που εξελίσσονται από την κατ’ ιδίαν συνάντηση στη μικρή ομάδα και τελικά στον επίσημο επανορθωτικό κύκλο, τα παιδιά δομούν τον κύκλο, επικοινωνούν μέσω αυτού και αναγνωρίζουν τα 6 στοιχεία του (τελετουργικό, κηρύκειο, βασικοί κανόνες, συντονιστής κύκλου, έκφραση αναγκών και στόχος). Αρχή και χαρακτηριστικό αυτών των κοινωνικών προσπαθειών είναι η ενσυναισθητική ακρόαση και η «μη βίαιη επικοινωνία» (M. Rosenberg), κατά την οποία η προσοχή εστιάζεται στην καρδιά και το άβολο συναίσθημα αποτελεί την πύλη προς το διαφορετικό.
Μέσα από τις θεσπισμένες συμφωνίες τού κύκλου και τους κανόνες τού διαλόγου, οι νέοι αυτοί πολίτες προσεγγίζουν το όραμα μιας κοινωνίας στην οποία συνυπάρχουμε με τον συνάνθρωπο, ακούγοντας την καρδιά, μιλώντας με την καρδιά και τιμώντας την εμπιστευτικότητα. Το τελετουργικό σχέδιο, κατά το οποίο κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια κρατούν στα χέρια διαδοχικά το κηρύκειο και παράλληλα τον λόγο, καθώς και το συμβολικό χωροταξικό σχήμα τού κύκλου, τον οποίο σχηματίζουν και στον οποίον ανήκουν όλοι, δεν αποτελούν μόνο μια θεατρική πράξη τής πρωτότυπης αυτής μαθητικής δραστηριότητας, αλλά μια πράξη ζωής.