Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Με την ολοκλήρωση των κεφαλαίων τού βιβλίου Γεωγραφίας που αφορούν στο κλίμα και στον καιρό τής Ελλάδας, τον Δεκέμβριο τού 2018 οι μαθητές τής Ε΄1 τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, στο μάθημα τής Γεωγραφίας και με την καθοδήγηση τής δασκάλας τους κ. Κατερίνας Ταταράκη, συμμετείχαν σε μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική βιωματική δράση.


Αφού, σε θεωρητικό πλαίσιο, διασαφηνίστηκαν οι έννοιες και επισημάνθηκαν οι μεταξύ τους διαφορές, τα παιδιά κλήθηκαν να δουλέψουν βιωματικά ή και ομαδοσυνεργατικά και παρουσίασαν στους συμμαθητές τους το δικό τους Δελτίο Καιρού. Οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις παρουσιάσεις ήταν ευφάνταστοι και κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος δυνατοτήτων, από την αναλυτική αναφορά μπροστά στον παραδοσιακό χάρτη έως την πολυδιάστατη χρήση ppt, με προβολή σχετικών εικόνων, ηχογραφημάτων και βίντεο.
Παράλληλα με την καθαρά γνωστική προσέγγιση, τέτοιες δράσεις βιωματικής διδασκαλίας παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης και άλλων σημαντικών εκπαιδευτικών στόχων, όπως αυτός τής ευρύτερης ανάπτυξης των νέων προσωπικοτήτων.