Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Με αφορμή το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα ”Φροντίζω το περιβάλλον” oι μαθητές τού Στ΄1 και Στ΄2 τμήματος τού A΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης παρακολούθησαν στο μάθημα των Γερμανικών ένα βίντεο για τον διαχωρισμό των σκουπιδιών στη Γερμανία (Mülltrennung).

Μέσα από το βιβλίο "Deutsch lernen mit Spielen und Rätseln" έμαθαν το αντίστοιχο λεξιλόγιο και μίλησαν με την καθηγήτρια τους κ. Χρ. Ζαχμάνογλου για τις διαφορές τής ανακύκλωσης ανάμεσα στη χώρα μας και τη Γερμανία. Έπίσης, απάντησαν, υπό την καθοδήγηση τής καθηγήτριας τους, σε ένα κουίζ με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, έφτιαξαν, μια μεγάλη αφίσα με συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με αυτόν το τρόπο οι μαθητές όχι μόνο εμπέδωσαν το καινούργιο λεξιλόγιο, αλλά έμαθαν και οι ίδιοι νέους τρόπους για να σώσουν το πλανήτη μας: Benutze eine Stofftasche, keine Plastiktütte! Statt Baden, lieber Duschen! Benutze deine Brotdose und deine eigene Trinkflasche, keine Plastikflasche!