Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Με αφορμή το πρόγραμμα "Myth2Space" οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης παρακολούθησαν, στο μάθημα των Γερμανικών, ένα βίντεο για τους πλανήτες τού ηλιακού συστήματος.

Οι μαθητές έμαθαν την ονομασία των πλανητών στα Γερμανικά και κάποια χαρακτηριστικά τους, το χρώμα, τη θερμοκρασία, την απόσταση από τον ήλιο και ποιοι πλανήτες είναι αέριοι και ποιοι γήινοι. Η καθηγήτρια τους κ. Ζαχμάνογλου εξήγησε στους μαθητές από ποιον θεό τής μυθολογίας πήρε ο κάθε πλανήτης το όνομα του. Επίσης, τους δίδαξε τη φράση με την οποία οι μαθητές στη Γερμανία μαθαίνουν τη σειρά των πλανητών. Το πρώτο γράμμα κάθε λέξης συμβολίζει το αρχικό γράμμα κάθε πλανήτη: "Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel". Τέλος, οι μαθητές κατασκεύασαν το δικό τους ηλιακό σύστημα.