Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Επιστημονική τηλε-ημερίδα με θέμα «H τηλεκπαίδευση μετά την πανδημία» παρακολούθησε η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ελισάβετ Βατουσιανού.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ελισάβετ Βατουσιανού παρακολούθησε επιστημονική τηλε-ημερίδα με τίτλο "Ολοκληρώνοντας την υπολογιστική σκέψη, το computing και την επιστημολογία τού STEM μέσω τού μοντέλου τής υπολογιστικής παιδαγωγικής".

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ελισάβετ Βατουσιανού παρακολούθησε την επιστημονική τηλεδιημερίδα "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα". Την τηλεδιημερίδα διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Αττικής στις 25 και 26 Απριλίου 2020.

Η Διευθύντρια τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ελισάβετ Βιτζηλαίου παρακολούθησε τις εξής τηλεημερίδες, που διοργάνωσε το 5ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής με υπεύθυνη την κ. Βασιλική Παπαδοπούλου.

Οι δασκάλες τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Λένα Πανούση και Νάσια Παπαφιτσώρου παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή στη Διδασκαλία τής Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης», που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, από τις 06/04/2020 έως τις 17/05/2020 .

Η δασκάλα τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Λένα Πανούση παρακολούθησε ταχύρρυθμο σεμινάριο με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία τής εκπαίδευσης από απόσταση», το οποίο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, από τις 18/5/2020 ώς τις 30 /5/2020.


Τον Απρίλιο 2020 η κ. Πόπη Γεωργακέλλου, Συντονίστρια Αγγλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων παρακολούθησε τα εξής σεμινάρια:

Οι δασκάλες τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ε. Πανούση και Α. Παπαφιτσώρου παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα που οργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Η Συμβολή τού παραμυθιού στην κοινωνικοσυναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη τού ατόμου».

Η Διευθύντρια τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ελισάβετ Βιτζηλαίου, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Συνεργασία ΚΕΣΥ και Ιδιωτικών Σχολείων». 

Η Διευθύντρια τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ελισάβετ Βιτζηλαίου, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, είχε συνάντηση εργασίας με τη Συντονίστρια τού 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ, κ. Βασιλική Παπαδοπούλου και διευθυντές σχολείων τής περιφέρειας, με θέμα: «H αξία τής συμμετοχής τής σχολικής μονάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +».