Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας τής Φύσης, διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βιοοικονομία και Κυκλική Οικονομία από τη σκοπιά τής Εκπαίδευσης για την Αειφορία», διάρκειας 3 διδακτικών ωρών, για Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο τού Δικτύου ΠΕ«Φύση χωρίς Σκουπίδια», που συντόνισε το ΚΠΕ Δραπετσώνας.

Η Υποδιευθύντρια τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσου Δημοτικού Εκάλης κ. Μπερερή Παναγιώτα συμμετείχε στα εξής επιμορφωτικά σεμινάρια:

Οι δασκάλες τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Πανούση Λένα και Ταταράκη Κατερίνα παρακολούθησαν, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, ενημερωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως, με τίτλο «Διαχείριση ψυχικού τραύματος από πυρκαγιές και άλλα τραυματικά γεγονότα».

Το Σάββατο 12 Iουνίου 2021 η δασκάλα τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Λουκία Λουκαδάκου παρακολούθησε τα διαδικτυακά σεμινάρια που διοργάνωσε το Κολλέγιο Αθηνών με θέμα "Κρίνω ή κατακρίνω την τέχνη;" και "Η διαδικασία τής μάθησης μέσω έρευνας και η αξιολόγησή της".

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ελισάβετ Βατουσιανού παρακολούθησε με επιτυχία το πρόγραμμα«Οι αρχές καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και διεπιστημονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες».

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ελισάβετ Βατουσιανού παρακολούθησε με επιτυχία τα σεμινάρια με θέμα «ΙΙ Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού» και «Προγραμματισμός Scratch και εκπαιδευτική Ρομποτική», που διοργανώθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e-Twinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την Εληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. τού Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο προηγμένων Εφαρμογών Κινητών Συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών ΑΕΤΜΑ τού Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Η δασκάλα τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Λουκία Λουκαδάκου παρακολούθησε, το Σάββατο 29 Μαΐου 2021, το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το Κολλέγιο Αθηνών με θέμα: "Tεχνικές δημιουργικής σκέψης: Τα 6 καπέλα τού Μπόνο (Edward de Bono)".

Η δασκάλα τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Λουκία Λουκαδάκου παρακολούθησε, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021, το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Ξεδιπλώνοντας τις πτυχές ενός δημιουργικού, ευχάριστου, χρήσιμου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος διαχείρισης τής εκπαιδευτικής διαδικασίας", που διοργάνωσε το Κολλέγιο Αθηνών.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Βατουσιανού Ελισάβετ παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιμόρφωση "Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά - A΄βάθμια, «Παιδαγωγική αξιοποίηση τής τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», διάρκειας 30 ωρών, το οποίο διενεργήθηκε, από 8 Μαρτίου έως 21 Απριλίου 2021, και προσφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και το European SchoolNet (EUN), μέσω τής πλατφόρμας mooc.edu.gr τού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Ελισάβετ Βατουσιανού παρακολούθησε τα εξής διαδικτυακά σεμινάρια: