Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η δασκάλα τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Αικατερίνη Ταταράκη συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαιδευτών-συντονιστών ομάδων Σχολών Γονέων, τού Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων Association panhellénique des écoles de parents, παραρτήματος τής Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων (Federation Internationale pour l’ Education de Parents – F.I.E.P) τής Επιστημονικής Επιτροπής Σχολών Γονέων Ελλάδας.

Αντικείμενο τού προγράμματος ήταν το εξελικτικό σύστημα τής Μαρίας Χουρδάκη. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την καθοδήγηση τής συμβουλευτικής ψυχολόγου επιστημονικά υπεύθυνης Σχολών Γονέων και προέδρου τού Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων κ. Βασιλικής Παππά.
Σκοπός τής σύστασης τέτοιων ομάδων είναι αφενός η ενημέρωση των γονέων σε θέματα ψυχολογίας τού παιδιού και αφετέρου η διαφοροποίηση τής στάσης και τής συμπεριφοράς των γονέων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στον ρόλο τους και «οι ρίζες που με τόση στοργή και ευθύνη δίνουν στα παιδιά τους να αποτελέσουν δύναμη στήριξης στην πορείας τους στον δύσκολο αγώνα τής ζωής».