Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Βατουσιανού Ελισάβετ παρακολούθησε το διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο «Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο - Beebot».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση τού προγραμματιζόμενου ρομπότ Beebot στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων και σε έργα eTwinning, και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων.

Το σεμινάριο ξεκίνησε τον Οκτώβριο τού 2021 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο τού 2022.

Σκοπός τής δράσης είναι η ενεργοποίηση τής μεγάλης κοινότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών τού eΤwinning (26.000 εκπαιδευτικοί) με στόχο την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, τής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τής Καινοτομίας στην υλοποίηση έργων eΤwinning, αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα τής Πρακτικής.

Τα σεμινάρια οργανώνει η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς:
• το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
• το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)
• το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
• την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
• το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης
• το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
• το Εργαστήριο Διδακτικής τής Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ)