Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Στις 11 Οκτωβρίου 2017 τα τμήματα Ε΄1 και Ε΄2  τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Αρσάκειο Ψυχικού για να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωριμία με τον χάρτη».
Τα παιδιά, με τη βοήθεια των δασκάλων τους και την καθοδήγηση τής υπεύθυνης τού Μουσείου κ. Φανής Τριπολιτσιώτου, παρακολούθησαν αρχικά, με τη βοήθεια ειδικής προβολής, μια παρουσίαση σχετικά με το τι είναι χάρτης, ποια είναι τα είδη των χαρτών, για το τι είναι η κλίμακα και για το πώς γίνεται ο προσανατολισμός στον χώρο.
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και έκαναν πρακτική εξάσκηση όσων έμαθαν.
Με τη βοήθεια ενός χάρτη και μιας πυξίδας ανακάλυψαν τα σημεία που έπρεπε, προσανατολιζόμενα κατάλληλα στον χώρο τού Σχολείου ανάλογα με τις οδηγίες που τους δίνονταν κάθε φορά.
Με τη δράση αυτή τα παιδιά συνδύασαν παιχνίδι και μάθηση και μπόρεσαν να εμπεδώσουν με τον καλύτερο τρόπο τη χρησιμότητα τού χάρτη και τον σωστό προσανατολισμό τους στον χώρο.