Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στις 28 Νοεμβρίου 2019 τα Ε΄1 και Ε΄2 τμήματα τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε. στα Αρσάκεια Ψυχικού, για να συμμετάσχουν στο  «Εξερευνώντας το εσωτερικό τής Γης». 

Το πρώτο μέρος τής παρουσίασης συνοδεύτηκε με προβολή εικόνων και βίντεο σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση τής επιφάνειας τής Γης, οι οποίοι προέρχονται από το εσωτερικό τής Γης, καθώς και με τη δημιουργία και δράση των ηφαιστείων.

Το δεύτερο μέρος τής παρουσίασης αναφερόταν στη διάκριση μεταξύ ορυκτών και πετρωμάτων και στις ιδιότητές τους, στη δημιουργία τού φαινομένου των σεισμών, καθώς και στα μέτρα προφύλαξής μας από αυτούς.

Ολόκληρο το πρόγραμμα πραγμματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση τής υπεύθυνης τού Μουσείου κ. Φανής Τριπολιτσιώτου.

Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες, συμπλήρωσαν ειδικό φυλλάδιο με ασκήσεις εμπέδωσης και περιεργάστηκαν ομάδα αντιπροσωπευτικών πετρωμάτων που διαθέτει το Μουσείο.

Με την επίσκεψή τους αυτή οι μαθητές μας μπόρεσαν να έρθουν σε μια πρώτη γνωριμία με τον θαυμαστό κόσμο των ορυκτών και να κατανοήσουν το μηχανισμό δημιουργίας των σεισμών και των ηφαιστείων, καθώς και η χώρα μας είναι μια κατεξοχήν σεισμογενής αλλά και υφαιστειογενής χώρα.