Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης


Στις 23 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΦΕΚ τού ΥΠΕΠΘ, επελέγησαν κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των αριστευσάντων μαθητών της Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες τής Σημαίας για την 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου.

Η επίσημη παράδοση τής Σημαίας θα γίνει από τον Διευθυντή τού Σχολείου, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στο Θέατρο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης.