Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Μετά από συνεννόηση και με σύμφωνη γνώμη τής Φ.Ε. οι εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα» προσέφεραν σε όλους τους μαθητές των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων Εκάλης τους αγαπημένους μύθους των παιδιών, τους Μύθους τού Αισώπου.

Πρόκειται για συλλεκτική έκδοση σε πολυτονικό που χορηγήθηκε "Τιμής Ένεκεν" στους μαθητές των Αρσακείων-Τοσιτσείων Εκάλης, όπως αναγράφεται στο κάθε βιβλίο, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό αναμνηστικό δώρο τής μαθητικής τους ζωής.