Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων η Στ΄ τάξη τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης (Στ΄1 και Στ΄2) παρακολουθεί και συμμετέχει στο πρόγραμμα"Αγωγή σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητα".Βασικοί στόχοι τού προγράμματος είναι η διερεύνηση προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών και δυνατοτήτων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής επαγγέλματος, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η δημιουργική δράση.

Οι μαθητές, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021,  είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή διαδικτυακά με εκπροσώπους τού Δήμου Διονύσου, οι οποίοι τους μίλησαν για τον ρόλο τους στην τοπική κοινωνία, αλλά και για τα προσωπικά τους επαγγέλματα, πριν αναλάβουν ενεργό δράση στον Δήμο.

Συζητήσαν με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Αρνή Σπύρο, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Λουκάτο Παναγή, καθώς και με τον εκπρόσωπο τού Εμπορικού Συλλόγου και πρόεδρο τής "ΕΣΤΙΑ" κ. Κοκκαλά Νίκο.

Κατά τους ίδιους μήνες συνδέθηκαν διαδικτυακά με την τάξη και γονείς μαθητών, οι κ. Αιμιλία Παπαδοπούλου,  Τζανοπούλου Σταματία και ο Τιτόπουλος Παντελής, οι οποίοι μίλησαν αναλυτικά για το επάγγελμά τους, ανέλυσαν ο καθένας τον τομέα του με λόγια απλά και κατανοητά, και συνέβαλαν και αυτοί με τη σειρά τους προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες/ικανότητες,  ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα θέματα τής προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.