Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στις 19 Ιανουαρίου 2022 οι μαθήτριες τής Ε΄ τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης παρακολούθησαν ένα δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής ΦΕ, με τίτλο: «Απολιθώματα είναι μόνο οι δεινόσαυροι;».

Το πρόγραμμα παρουσίασε στα παιδιά η κ. Φανή Τριπολιτσιώτου, γεωλόγος και Υπεύθυνη προγραμμάτων τού Μουσείου.

Η παρουσίαση τού προγράμματος περιελάμβανε τη διασάφηση τής έννοιας των απολιθωμάτων και τους τρόπους δημιουργίας τους, μια συνοπτική παρουσίαση τού γεωλογικού παρελθόντος τής Γης, τη χρησιμότητα των απολιθωμένων οργανισμών στην επιστήμη, την υποδιαίρεση τού χρόνου σε γεωλογικές περιόδους κ.ά.

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με προβολή σχετικών βίντεο με την επίδειξη απολιθωμένων οργανισμών, με προσομοιώσεις τού γεωλογικού χρόνου, με χρήση βοηθητικών φυλλαδίων, παιχνιδιών και ακροστιχίδων.

Τα παιδιά με αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με τον θαυμαστό κόσμο των χαμένων οργανισμών, διασάφησαν βασικές γεωλογικές έννοιες και κατανόησαν καλύτερα την έννοια τού χρόνου στο μακρινό παρελθόν.