Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές των Δ΄ και Στ΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, που διδάσκονται τα Γαλλικά ως β΄ Ξένη Γλώσσα, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Γεώργα Έφης, συμμετέχουν, από τις 16 Δεκεμβρίου 2021, στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου 2022.

To e-Twinning είναι «Η κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης» που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία τής Ευρώπης να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών τής Πληροφορικής και τής Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Μαθητές και καθηγητές μπορούν να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν και να μοιραστούν εκπαιδευτικό υλικό μέσω τής e-Twinning πλατφόρμας, προκειμένου να αναπτύξουν συνεργατικές δράσεις και σχέδια και να τα μοιραστούν, συναισθανόμενοι ότι αποτελούν μέρος τής πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη και αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης θα συμμετάσχουν με τα ακόλουθα προγράμματα:

Δ΄ 2 
τάξη: «Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες» (13/01/22 - 15/06/22)

Σκοπός τού προγράμματος είναι η ανακάλυψη ευρωπαϊκών πρωτευουσών μέσα από την παρουσίαση των εμβληματικών τους μνημείων (Ιανουάριος 2022), ποιημάτων και τραγουδιών με θέμα την πρωτεύουσα των χωρών που συμμετέχουν (Φεβρουάριος 2022), διάσημων προσώπων και προσωπικοτήτων τους (Μάρτιος 2022), σημαντικών έργων λογοτεχνίας (Απρίλιος 2022), πολιτιστικών εκδηλώσεων (Μάιος 2022) και εμβληματικών χώρων και σημείων ενδιαφέροντος σε αυτές τις πρωτεύουσες (Ιούνιος 2022).

Η υλοποίηση τού προγράμματος θα γίνει με ψηφιακά εργαλεία, με παρουσιάσεις powerpoint, μέσω προγραμμάτων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων, με ένα padlet ή μέσω τού Τwinboard.

Στόχος τού προγράμματος είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν τις πολιτιστικές πτυχές μιας σύγχρονης ξένης και τοπικής γλώσσας, να μπορούν να χρησιμοποιούν εκφράσεις και απλές προτάσεις για να μιλήσουν για τον εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον τους, να κατανοούν οικείες λέξεις και πολύ απλές προτάσεις, να είναι σε θέση να αναπαράγουν ένα απλό γραπτό κείμενο, να γράφουν ένα σύντομο μήνυμα και να συμπληρώνουν ένα μικρής έκτασης ερωτηματολόγιο, να αλληλοεπιδρούν με απλό τρόπο, να επαναδιατυπώνουν αυτά που ακούνε και, τέλος, να μπορούν να παρακολουθούν και να κατανοούν ικανοποιητικά μια σύντομη ομιλία.

Η διαδικασία τής υλοποίησης τού προγράμματος διεξάγεται σε μηνιαία βάση μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ψηφιακών δημιουργιών μεταξύ των 6 σχολείων τα οποία συνεργάζονται στο έργο, από τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και 2 σχολείων τής Τουρκίας, ανάλογα με το θέμα, καθώς και με τις απαντήσεις στις συλλογικές ψηφιακές παρουσιάσεις των πρωτευουσών των διαφόρων συμμετεχόντων.

Στο τέλος τού προγράμματος θα γίνει προβολή όλων των ψηφιακών παρουσιάσεων στο δημόσιο Twinspace τής πλατφόρμας τού e-Twinning.

Στ΄ τάξη: «Γαλλόφωνα σχολεία στον κόσμο!» (16/12/21 - 15/06/22)

Σκοπός τού προγράμματος είναι οι μαθητές να συστήσουν τον εαυτό τους και να παρουσιάσουν το σχολείο τους προφορικά ή/και γραπτά στα Γαλλικά, κοινοποιώντας στους άλλους συμμετέχοντες τού έργου, μέσω τού Twinspace, ένα οπτικοακουστικό ψηφιακό αρχείο (βίντεο, ηλεκτρονικό βιβλίο, powerpoint, κ.λπ.), όπου γράφουν και διαβάζουν μια σύντομη προσωπική περιγραφή (χώρα προέλευσης, πόλη, όνομα, ηλικία, προτιμήσεις, κ.λπ.).

Στόχος τού προγράμματος είναι η επικοινωνία των μαθητών των 3 σχολείων που συμμετέχουν, 2 γαλλικών και τού δικού μας, στα Γαλλικά για να γνωρίσουν τη θέση τής γαλλικής γλώσσας στον κόσμο.


Δείτε τη βεβαίωση εδώ και εδώ