Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

«Οι ξένες γλώσσες είναι διασκεδαστικές. Ανοίγουν πόρτες σε νέες φιλίες, νέους πολιτισμούς και νέες ευκαιρίες, ενώ μας διευκολύνουν όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό.»

Αυτές είναι μερικές από τις ιδέες των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης οι οποίοι γιόρτασαν, στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, πραγματοποιώντας στο μάθημα των Αγγλικών ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες τους βοήθησαν να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των ξένων γλωσσών στη ζωή μας.