Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στις 20 Ιανουαρίου 2023 τα Ε΄1 και Ε΄2 τμήματα τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης επισκέφθηκεαν το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο μουσείο εκτίθενται 400 δείγματα πετρωμάτων και 2.500 δείγματα ορυκτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι γεωλόγοι τού μουσείου παρουσίασαν στα παιδιά σημαντικά θέματα, όπως η συλλογή ορυκτών τής λαυρεωτικής γης, το φαινόμενο τής φωταύγειας στα φθορίζοντα και φωσφορίζοντα ορυκτά, τα βιομηχανικά ορυκτά και η χρήση τους στην καθημερινή μας ζωή, οι μετεωρίτες, η ιστορία και το ηφαιστειακό υλικό τού νησιού τής Σαντορίνης, ο οψιδιανός και η χρήση του στην αρχαιότητα κ.ά.

Με την επίσκεψή αυτή, δόθηκε στα παιδιά μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον φυσικό ορυκτό πλούτο τής πατρίδας μας.

Τα παιδιά θαύμασαν την πλουσιότατη συλλογή ορυκτών και πετρωμάτων, τους δόθηκαν ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα και απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις γύρω από τον απέραντο ορυκτολογικό πλούτο που κρύβει μέσα στα σπλάχνα της η γη μας.