Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές/-τριες τής Ε΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, που διδάσκονται τα Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Έφης Γεώργα, από την 1η Μαρτίου έως τις 15 Ιουνίου 2023, συμμετείχαν στην υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο τής ευρωπαϊκής δράσης eTwinning (διαδικτυακή αδελφοποίηση και ανταλλαγή) σε συνεργασία με μαθητές/-τριες των σχολείων ICS “Corso Matteotti-Rignon” τής πόλης Torino τής Ιταλίας και τού «İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu» τής πόλης Çankaya τής Τουρκίας.

Ο τίτλος του έργου ήταν: "Une journée au musée!" (Μια ημέρα στο μουσείο!).
Ξεκινώντας από το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με τίτλο «Φροντίζω το περιβάλλον: Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά», και παράλληλα με το μάθημά τους από τα βιβλία τους “Copains Copines 2”“Avatar 1” και «Lalagramm” που διδάχθηκαν, οι μαθητές συζήτησαν με την καθηγήτριά τους κ. Έφη Γεώργα για τη σημασία τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς η οποία αποτελεί πηγή δημιουργίας και έμπνευσης.

Στη συνέχεια, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαΐου 2023, συνειδητοποίησαν ότι τα μουσεία αναδεικνύουν την πολιτιστική και τη φυσική κληρονομιά κάθε τόπου και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση τής ποιότητας ζωής.
Ως αξιόπιστοι θεσμοί, με ιδιαίτερο κύρος στο σύνολο της κοινωνίας, έχουν τη δυνατότητα να προωθούν τους στόχους τής βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας δράσεις για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος και τη βελτίωση τής ποιότητας ζωής τού κοινωνικού συνόλου.

Κατόπιν, με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, οι μαθητές μετέτρεψαν τη δράση τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων τους σε δραστηριότητες συνεργασίας και ανταλλαγής με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, με σκοπό την ανακάλυψη άλλων ευρωπαϊκών μουσείων και πολιτιστικών κέντρων.

Στόχος τού προγράμματος ήταν να φέρει σε επαφή τους μαθητές/-τριες με τις Καλές Τέχνες και τα πολιτιστικά στοιχεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών μέσα από διαδικτυακές ψηφιακές επισκέψεις διαφόρων μουσείων και μνημείων των πόλεων τους, καθλώς και η επικοινωνία των μαθητών και μαθητριών των σχολείων που συμμετείχαν, στα Γαλλικά και στα Αγγλικά.

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας ανακάλυψαν τις πολιτιστικές πτυχές των δύο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, χρησιμοποίησαν απλές εκφράσεις και προτάσεις για να μιλήσουν για τον εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον τους, κατανόησαν σχετικές λέξεις και απλές προτάσεις, συνέταξαν απλά γραπτά κείμενα και αλληλοεπέδρασαν με απλό τρόπο στη Γαλλική γλώσσα.

Επιπλέον, προέβαλαν τον πολιτιστικό πλούτο τής Αθήνας, μέσα από τις ποικίλες και πλούσιες έντυπες και ηλεκτρονικές δημιουργίες, δουλεύοντας βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά, και χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους και τη φαντασία τους.

Η υλοποίηση τού προγράμματος έγινε με ψηφιακά εργαλεία, όπως συλλογικές παρουσιάσεις διαφανειών powerpoint, μέσω προγραμμάτων για τη δημιουργία βίντεο και ηλεκτρονικών βιβλίων, με ένα padlet ή μέσω τού Τwinboard.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ψηφιακών δημιουργιών μεταξύ των τριών σχολείων, καθώς και με απαντήσεις στις συλλογικές ψηφιακές παρουσιάσεις των μουσείων των πρωτευουσών των διαφόρων συμμετεχόντων.

Στο τέλος έγινε προβολή όλων των ψηφιακών παρουσιάσεων στο δημόσιο Twinspace τής πλατφόρμας τού eTwinning. Επίσης, στις 26 Μαΐου 2023 οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τηλεσυνάντηση με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους από τα άλλα σχολεία, να γνωριστούν και να συνομιλήσουν.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του προγράμματος, καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα-οφέλη τα οποία αποκόμισαν οι μαθητές/-τριες ήταν τα εξής:

Μάρτιος: Συνάντηση εκπαιδευτικών, καθορισμός χρονοδιαγράμματος, ενημέρωση μαθητών/-τριών και γονέων, δημιουργία Τwinspace, ενημέρωση μαθητών/-τριών για ασφαλή πλοήγηση μέσω τής Netiquette (πόστερ και κουίζ), αμοιβαία γνωριμία με τη δημιουργία padlet μέσω ομαδικών παρουσιάσεων και εργασιών (γραπτών και προφορικών/ηχογραφήσεων), διαχωρισμός των μαθητών/-τριών σε ομάδες 3-5 ατόμων.

Απρίλιος: Σταδιακή ανάπτυξη αλληλογραφίας με τους συμμαθητές/-τριες των άλλων σχολείων.
Κάθε ομάδα αλληλογραφούσε με τους τους μαθητές/-τριες τής άλλης χώρας, εξέφραζε την άποψή της για το τι αντιπροσωπεύουν τα μουσεία γι'  αυτή και αντάλλασσε σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο των εργασιών τού προγράμματος.


ΜάιοςΔιαδικτυακή συνομιλία με τους συμμαθητές/-τριες των άλλων χωρών, ομαδική εργασία σε γκρουπ μαθητών/-τριών, επιλογή των μουσείων και προβολή βίντεο, διαφανειών powerpoint ή άλλων ψηφιακών δημιουργιών, από τους μαθητές/-τριες «ξεναγούς», στην τάξη και μετά στο Τwinspace.
Οι υπόλοιποι/ες μαθητές/-τριες ψήφισαν τα μουσεία που τους άρεσαν περισσότερο, και το αντίστροφο.

ΙούνιοςΟμαδική αξιολόγηση και αποτίμηση-απολογισμός των εργασιών τού ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιήθηκε.

Μπορείτε να δείτε τα έργα των μαθητών μας πατώντας εδώ και εδώ.