Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές και μαθήτριες τού Γερμανικού Τμήματος τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης συμμετείχαν, υπό την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Χριστίνας Ζαχμάνογλου από την 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι τις 15 Μαΐου 2024 στην υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο τής ευρωπαϊκής δράσης eTwinning, σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες τού σχολείου ICS G. Falcone-P. Borsellino di Gavorrano στην Ιταλία.

Ο τίτλος τού έργου ήταν: "Wir lernen zusammen" (Μαθαίνουμε μαζί). Με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους, οι μαθητές μετέτρεψαν τις γνώσεις τους από τα κεφάλαια τού βιβλίου τους "Magnet A1" σε δραστηριότητες συνεργασίας και ανταλλαγής με τους μαθητές τού ξένου σχολείου, στη γερμανική γλώσσα, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τού e-Twinning,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ERASMUS +, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Αρχικά οι μαθητές συστήθηκαν, κοινοποιώντας στους άλλους συμμετέχοντες τού έργου μέσα από το δημόσιο Twinspace τής πλατφόρμας e-Twinning, ψηφιακές δημιουργίες, όπως ένα Padlet (πατήστε εδώ και εδώ).
Μετά οι μαθητές παρουσίασαν τον τόπο κατοικίας τους και το σπίτι τους (πατήστε εδώ). Όλοι οι συμμετέχοντες τού έργου έφτιαξαν Kahoot με το αντίστοιχο λεξιλόγιο, το οποίο και έπαιξαν (πατήστε εδώ). 
Στη συνέχεια οι μαθητές των δύο σχολείων παρουσίασαν, με τη βοήθεια ενός power point,το σχολείο τους, τους δασκάλους τους και τα αγαπημένα τους μαθήματα (πατήστε εδώ).
Στο τέλος οι μαθητές επεξεργάστηκαν το θέμα "Gesunde Ernährung"  (Υγιεινή Διατροφή).

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μεγάλη χαρά και από τις δύο πλευρές, αφού οι Έλληνες και οι Ιταλοί μαθητές μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με ευχέρεια στη γερμανική γλώσσα.