Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης, που διδάσκονται τη Γαλλική ως β΄ ξένη γλώσσα, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Έφης Γεώργα και στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning με τίτλο «Super Olympique!», στο οποίο συμμετέχουν, έλαβαν μέρος στην «4η Ολυμπιακή Εβδομάδα στον δρόμο για το Παρίσι 2024», που υλοποιήθηκε από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2024.

Η Ολυμπιακή Εβδομάδα οργανώθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής τού Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπό στοιχεία 140963/Δ5/08-12-2023 έγκριση τού Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Χρονική επέκταση έγκρισης υλοποίησης τού εκπαιδευτικού προγράμματος “Ολυμπιακή Παιδεία - 4η Ολυμπιακή εβδομάδα στα Σχολεία”, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Έτσι, οι μαθητές/-τριες, την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παρίσι 2024: Καινοτοµίες, µνηµεία, πολιτισµός και νέα αθλήµατα», ενηµερώθηκαν για τις καινοτόµες διαδικασίες και δράσεις που θα δούµε για πρώτη φορά στους επερχόµενους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Γνώρισαν τους αθλητικούς χώρους που έχει διαµορφώσει η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων «Παρίσι 2024» γύρω από τα μουσεία ή άλλα κτήρια, που αποτυπώνουν τη γαλλική αρχιτεκτονική και κουλτούρα, και εµπέδωσαν ότι οι αρχές τού Ολυµπισµού και οι πολιτιστικοί θησαυροί είναι πεδία που αλληλοσυµπληρώνονται. Επίσης, ενηµερώθηκαν για τα νέα αθλήµατα που εισάγονται σε αυτούς τους αγώνες και, στο τέλος, έλαβαν δίπλωμα συμμετοχής από τον Πρόεδρο τής ΕΘΝΟΑ κ. Γιώργοο Αλικάκο.

Η Ολυµπιακή Εβδοµάδα είναι ένα καινοτόµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο υλοποιείται για τέταρτη συνεχόµενη σχολική χρονιά στο σύνολο σχεδόν των δηµοτικών και γυµνασίων σχολείων τής Ελλάδας και, από πέρυσι, τής Κύπρου και τής Οµογένειας, με βασικό σκοπό να προσεγγίσει, να συµπεριλάβει, να εµπνεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους µαθητές/-τριες στη διαµόρφωση συµπεριφορών και δεξιοτήτων, οι οποίες εκπορεύονται από το πνεύµα τού Ολυµπισµού.

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση τής Ολυµπιακής Εβδοµάδας βοηθά ουσιαστικά στην εισαγωγή νέων ιδεών και πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνει προτεραιότητα στην ενσωµάτωση των αξιών τού Ολυµπισµού και στην εδραίωση καινοτόµων δράσεων και δραστηριοτήτων εναρµονισµένων µε τη σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, συνδέοντας τη θεωρία µε την πράξη, έχει πολυεπίπεδη διάρθρωση και συνδέει τις αξίες των Ολυµπιακών Αγώνων µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα.