Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Δ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης, που διδάσκονται τη Γαλλική ως β΄ ξένη γλώσσα, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Έφης Γεώργα και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων eTwinning με τίτλο «Nos Jeux Olympiques: Bienvenue à la course au vert!» και «Le Schtroumpf Eurolympique prépare les Jeux Olympiques de 2024!», στα οποίο συμμετέχουν, έλαβαν μέρος στην "4η Ολυμπιακή Εβδομάδα στον δρόμο για το Παρίσι 2024».

Η Ολυμπιακή Εβδομάδα οργανώθηκεαπό τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2024, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής τού Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπό στοιχεία 140963/Δ5/08-12-2023 έγκριση τού Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Χρονική επέκταση έγκρισης υλοποίησης τού εκπαιδευτικού προγράμματος "Ολυμπιακή Παιδεία - 4η Ολυμπιακή εβδομάδα στα Σχολεί", για το σχολικό έτος 2023-2024.

Έτσι, οι μαθητές/-τριες, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζωντανή σύνδεση µε το Ολυµπιακό Μουσείο Αθήνας», γνώρισαν καλύτερα τις ολυμπιακές αξίες, μεγάλους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, καθώς και τις καινοτομίες που θα δούμε στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το καλοκαίρι τού 2024. Με ωραία μηνύματα και αξίες που θα τους συνοδεύουν στη ζωή τους, στο τέλος έλαβαν δίπλωμα συμμετοχής εκ μέρους τού Προέδρου τής ΕΘΝΟΑ κ. Γιώργου Αλικάκου.

Το Ολυµπιακό Μουσείο Αθήνας αποτελεί έναν από τους χώρους διάδοσης τής Ολυµπιακής Παιδείας. Σε ζωντανή σύνδεση, συνδυάζοντας την εικόνα µε την γνώση, οι µαθητές/-τριες έλαβαν πολλές πληροφορίες για τους πρωτεργάτες τής αναβίωσης των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Ο θεµατικός άξονας αφορούσε στην Αθήνα τού 1896 έως το Παρίσι τού 2024 και είχε ως κύριους σταθµούς το 1896, 1900, 1924, 2004 και 2024 σε συνδυασµό µε µικρές θεµατικές ενότητες τις οποίες ακολούθησαν κουίζ. Οι θεµατικές αυτές αφορούσαν στα αθλήµατα, στις συµµετοχές, στα στοιχεία τής εικόνας και ταυτότητας, στα εικονογράµµατα, στις µασκότ, στις δάδες, στα εµβλήµατα, στα µετάλλια και στις αφίσες των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο σεβασµός τού άλλου, τού συναθλητή ή τού αντιπάλου, η εκµάθηση και η τήρηση κανόνων τής συλλογικής ζωής, το αίσθηµα τής αλληλεγγύης, τής προσπάθειας, τού «ευ αγωνίζεσθαι» και τής ένταξης στην οµάδα ήταν η αφορµή να ενσωµατωθούν στην 4η Ολυµπιακή Εβδοµάδα και θέµατα που έχουν σχέση µε την προστασία τού περιβάλλοντος με παγκόσµια αποδοχή και εφαρµογή και µε τελικό σκοπό τη δηµιουργία µιας βιώσιµης κοινωνίας, η οποία θα ενθαρρύνει τα µέλη της να ζουν µε υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια.