Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 7ο Διεθνές Συνέδριο τής ΕΤ.Ε.Α.Δ., με τίτλο "Η Πρόκληση τής Ετερότητας και τής Διαφορετικότητας στην Εκπαίδευση"  ("The Challenge of Otherness and Diversity in Education". Το διεθνές συνέδριο διεξήχθη, μετά από συνεργασία τής Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας με Πανεπιστήμια τού εξωτερικού, στη Δράμα, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2023, και η εισήγηση τής καθηγήτριας πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στις 09:15 -11:15, με θέμα «Δημιουργική Αξιοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα eTwinning στη Γαλλική Γλώσσα: Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Με αφετηρία τη συνέργεια των δράσεων Εργαστήρια Δεξιοτήτων και eTwinning όσον αφοράσ την εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης, παρουσιάστηκαν συλλογικά συνεργατικά έργα στη Γαλλική Γλώσσα, τα οποία οι μαθητές/-τριες των Γ΄2, Δ΄2, Ε΄ και Στ΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης δημιούργησαν και υλοποίησαν, από τις 16 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 15 Ιουνίου 2022, παράλληλα με το μάθημά τους και τις διδακτικές μεθόδους τις οποίες διδάχτηκαν.

Οι στόχοι των εκπαιδευτικών δράσεων ήταν η χρήση των εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι συνεργατικές σχέσεις με μαθητές/-τριες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών στην πολυπολιτισμικότητα και την ετερότητα, η ελεύθερη και σωστή έκφραση στη Γαλλική Γλώσσα, η ενίσχυση τής δημιουργικότητας, τής φαντασίας και τής συνθετικής ικανότητας των μαθητών/τριών, καθώς και η βελτίωση τής παιδαγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές και οι τρόποι παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι παράλληλες προς το μάθημα δραστηριότητες, προέβαλαν και προώθησαν ένα δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας με στόχο την εκμάθηση τής Γαλλικής Γλώσσας και τού γαλλικού πολιτισμού μέσα από ομαδικές εργασίες και σε θεματικά πεδία που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των μαθητών-/τριών, οι οποίοι βγήκαν από τα στενά όρια τής τάξης και το μάθημα τους απέκτησε μια ευρωπαϊκή διάσταση.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τέσσερα ευρωπαϊκά προγράμματα: 

Γ΄2 τάξη “Je protège l’ environnement” : Προστατεύω τα ζωάκια τής θάλασσας υπό εξαφάνιση - Ζήτω η ανακύκλωση! (πατήστε εδώ

Δ΄2 τάξη eTwinning “Les capitales Européennes”: ο λόγος στα παιδιά! (πατήστε εδώ)

Ε΄τάξη «Η Selana και ο Luno μάς αδελφοποιούν στο e-Twinning... α λα γαλλικά». (πατήστε εδώ)

Στ΄ τάξη «eTwinning στα Γαλλικά: Χτίζουμε γέφυρες για τη σταδιοδρομία μας !» (πατήστε εδώ)

Ο στόχος τού διεθνούς συνεδρίου ήταν η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους ερευνητές και ερευνήτριες μελετών και νέων προσεγγίσεων για τον ρόλο τής ετερότητας και διαφορετικότητας στην εκπαίδευση, η κατάδειξη τής θετικής στάσης των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων στηρίχθηκε στους παρακάτω άξονες:

1. Ειδική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
2. Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
3. Συνεκπαίδευση παιδιών - Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης
4. Διαχείριση ετερογενών τάξεων
5. Ταυτότητες- ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη
6. Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
7. Γλώσσα και γραμματισμός. Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες
8. Ενεργή πολιτειότητα. Σχολείο και Κοινωνία: Ενεργός και Συνειδητοποιημένος πολίτης
9. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις τής Διαφορετικότητας και τής Ετερότητας
10. Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
11. Η συμβολή τής Τέχνης στη διαπολιτισμική συνείδηση και στην άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων
12. Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, παραδείγματα και προτάσεις
13. Σύγχρονο σχολείο και ανάπτυξη δεξιοτήτων: Δεξιότητες Ζωής, Hard Skills and Soft Skills
14. Χρήση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην πολυπολιτισμική τάξη
15. Ευάλωτες ομάδες
16. Εκπαιδευτική πολιτική. Προγράμματα Ευαισθητοποίησης στη Διαφορετικότητα
17. Οργάνωση και Διοίκηση τής Εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικότητα
18. Παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
19. Παρουσίαση ερευνών-εργασιών εκπαιδευτικής φύσης
20. Εισηγήσεις που δεν απορρέουν από το γενικότερο τίτλο τού συνεδρίου