Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Πατήστε στην αντίστοιχη τάξη

Α΄ δημοτικού Εκάλης, εδώ

Β΄ δημοτικού Εκάλης, εδώ

Γ΄ δημοτικού Εκάλης, εδώ

Δ΄ δημοτικού Εκάλης, εδώ

Ε΄ δημοτικού Εκάλης, εδώ

ΣΤ΄ δημοτικού Εκάλης, εδώ
Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών των Αρσακείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Εκάλης ότι, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των Σχολείων, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται καθημερινώς στο Σχολείο φορώντας υποχρεωτικά την καθημερινή στολή (θερινή ή χειμερινή) τού Σχολείου.

Τα βιβλία των μεθόδων διδασκαλίας και γραμματικής τής γαλλικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 και δεν ολοκληρώθηκαν, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ

Ο Συντονισμός των Αρσακείων – Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων προτείνει ορισμένα βιβλία, τελευταίας κυρίως κυκλοφορίας, για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Ο χωρισμός τους ανά τάξεις είναι ενδεικτικός.

Α΄ και Β΄ τάξεις δημοτικού εδώ 

Γ΄ και Δ΄ τάξεις δημοτικού εδώ 

Ε΄ και Στ΄ τάξεις δημοτικού εδώ

Eνημερώνονται οι γονείς των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης και όλων των τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης ότι το μάθημα τής Κολύμβησης είναι μέρος τού μαθήματος τής Φυσικής Αγωγής και εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολείων. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό είναι υποχρεωτική.

Κανονισμός λειτουργίας κολυμβητηρίου Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης

Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

Υποχρεώσεις των αθλουμένων