Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 η Στ΄ τάξη τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού επισκέφθηκε το τεχνολογικό Μουσείο Τηλεπικοινωνιών τού Ο.Τ.Ε., το οποίο ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την απόκτηση, συντήρηση, τεκμηρίωση και έκθεση αντικειμένων που αφορούν στην τεχνολογία των επικοινωνιών από την ελληνική αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.
Η συλλογή τού μουσείου ξεπερνά τα 4.500 αντικείμενα και περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό, όπως τηλέφωνα, μορσικούς τηλέγραφους, συστήματα ασύρματης επικοινωνίας , συσκευές τηλεφωτογραφίας, telex, οπτικές ίνες, συλλογές παλαιών τηλεγραφημάτων και τηλεφωτογραφιών και ένα από τα πρώτα ελληνικά τηλεοπτικά studios τού 1965.
Η έκθεση χωρίζεται σε δυο μεγάλες περιόδους, την «προ-ηλεκτρική» που περιλαμβάνει ομοιώματα τηλεπικοινωνιακών επινοήσεων των αρχαίων Ελλήνων και Βυζαντινών, και τη «μετα-ηλεκτρική» που αφορά στις τηλεπικοινωνιακές εφευρέσεις από την ανακάλυψη τού ηλεκτρισμού μέχρι τις νεότερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.