Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Στις 11 Νοεμβρίου 2019 ο κ. Francis Baker, υπεύθυνος σύμβουλος των εκπαιδευτικών εκδόσεων “Macmillan Education”, προσπάθησε, σε απλά Αγγλικά και μέσα από μια διαδραστική και βιωματική παρουσίαση, να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αγγλικού Τμήματος τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης σε θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις αυτής στη βιωσιμότητα τού πλανήτη μας.

Με την παρουσίαση αυτή οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι όλοι μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα με τη δέουσα υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο τής σχετικής θεματικής ενότητα που είχαν επεξεργαστεί οι μαθητές στο μάθημα Αγγλικών.