Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, στο μάθημα τής Πληροφορικής και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες.


Συγκεκριμένα, στις 9 Ιουνίου 2022 οι μαθητές προγραμμάτισαν στην εφαρμογή Scratch, με τις κατάλληλες εντολές, αντικείμενα σχετικά με τα δικαιώματα. Αφού σχεδίασαν το "σκηνικό" και επέλεξαν αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τα δικαιώματα, δημιούργησαν κώδικα, ώστε όταν γίνεται κλικ πάνω σε μια εικόνα, τότε να αναγράφεται το εκάστοτε δικαίωμα.
Ακόμη, τα παιδιά δημιούργησαν στο διαδικτυακό εργαλείο learning Apps ένα κρυπτόλεξο με λέξεις σχετικές με τα δικαιώματα (https://learningapps.org/watch?v=pybzfom0a22).