Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στο πλαίσιο τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα «Τα δικαιώματα τού παιδιού», οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης έμαθαν πώς να εκφράζουν τα δικαιώματά τους στα Αγγλικά.


Αφού παρακολούθησαν σχετικό βίντεο τής UNICEF, ενημερώθηκαν για τα δικαιώματα όλων των παιδιών όπως έχουν διατυπωθεί από τον ΟΗΕ, μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για τα βασικά δικαιώματα που έχουν ως παιδιά και, με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασιών, τα ταξινόμησαν σύμφωνα με τον βαθμό βαρύτητάς τους.
Τέλος, αποτύπωσαν με μια ζωγραφιά ένα από τα δικαιώματα που συζητήθηκαν στην τάξη και που θεώρησαν πιο σημαντικό.
Στις 30 Μαΐου 2022 τα έργα τους εκτέθηκαν σε ταμπλό στην αίθουσα τής τάξης τους.