Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές/-τριες τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, που διδάσκονται τα Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Σωτηροπούλου Γιούλης, δημιούργησαν το δικό τους γαλλικό περιοδικό! Η καθηγήτριά τους επέλεξε, αυτή τη χρονιά, το περιοδικό να περιλαμβάνει φανταστικές ιστορίες, τις οποίες δημιούργησαν οι μαθητές/-τριες από τις αρχές τού Νοεμβρίου 2023 μέχρι τα τέλη Απριλίου 2024. Στόχος τής προσπάθειας αυτής ήταν, λοιπόν, να δοθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον στα παιδιά για την παραγωγή αφηγηματικού κειμένου στη γαλλική γλώσσα.

Η δημιουργία ιστοριών από τους ίδιους τους μαθητές/-τριες βασίζεται στην ανάγκη τους για έκφραση στη γαλλική γλώσσα και επικοινωνία, έχει ψυχαγωγικό ρόλο, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, ενισχύει τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους, βελτιώνει τις γραπτές ικανότητες, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τις δεξιότητες τής κριτικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών.

Η καθηγήτρια με τους μαθητές/-τριες συζήτησαν για την θεματολογία των ιστοριών που θα επινοούσαν οι ίδιοι βασιζόμενοι στο λεξιλόγιο και τη γραμματική που διδάχθηκαν αυτούς τους μήνες στις ενότητες τού σχολικού τους εγχειριδίου «Sésame».

Έτσι, η δημιουργία τριών ιστοριών συνιστά τη συλλογική προσπάθεια όλων κατά τη διάρκεια τού μαθήματος των Γαλλικών μέσα στην τάξη που περιλαμβάνει και τη δημιουργία ζωγραφιών και παιχνιδιών με ερωτήσεις για κάθε ιστορία. Το εγχείρημα απεδείχθη ιδιαίτερα δημιουργικό, ενώ συνέβαλε και στη διαμόρφωση φιλικού και ευχάριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Μπορείτε να δείτε το περιοδικό μας εδώ.