Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Η καθηγήτρια Γερμανικών των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Χριστίνα Ζαχμάνογλου παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τις προφορικές εξετάσεις τού καινούργιου διπλώματος Fit in Α2. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις τής Ερασμείου Σχολής και διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Goethe.
Σκοπός ήταν να ενημερωθούν οι καθηγήτριες-εξετάστριες τοή Ινστιτούτου για τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης των υποψηφίων μαθητών. Οι συμμετέχοντες, υπό την καθοδήγηση τής κ.Lücke, βαθμολόγησαν μέσω βίντεο μαθητές στο προφορικό κομμάτι.