Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Η εκπαιδευτικός τής Β΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Φωτεινή Παπανικολάου συμμετείχε ως εισηγήτρια στην ημερίδα τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών στα Μαθηματικά τού δημοτικού σχολείου», που διεξήχθη στις 13 Φεβρουαρίου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου Αθηναίων.
Η εισήγηση με τίτλο «Κατασκευάζω ένα Carousel - Διδακτική πρόταση προσέγγισης μαθηματικών εννοιών μέσω τής μεθοδολογίας STEM», αποτελεί μια πρόταση διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης μαθηματικών εννοιών κατάλληλα διαμορφωμένη και προσαρμοσμένη για μαθητές όλων των τάξεων τού δημοτικού. Οι μαθητές διερευνούν, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν και κατανοούν τις έννοιες αυτές των Μαθηματικών, μέσα από τους χώρους τής επιστήμης, τής τεχνολογίας και τής μηχανολογίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία οι τομείς αυτοί συναντώνται με το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), αποτελώντας ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τής σύγχρονης τεχνολογικής κοινωνίας και άπτεται τής καθημερινότητας και τού ενδιαφέροντος των μαθητών. Εφαρμόστηκε κατά τις σχολικές χρονιές 2015-2017 στα Αρσάκεια Σχολεία, στο Μουσείο Ηρακλειδών και στον εκπαιδευτικό όμιλο STEM Education.