Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 η καθηγήτρια Πληροφορικής και Ρομποτικής των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ.  Πλουμιδάκη Πωλίνα παρακολούθησε οκτάωρη πιστοποίηση τής LEGO Education Academy, πάνω στο εκπαιδευτικό πακέτο Ρομποτικής LEGO Mindstorms EV3, η οποία διενεργήθηκε από τον φορέα Eduk8, αποκλειστικό συνεργάτη τής LEGO Education Academy για την Ελλάδα και την Κύπρο.

 

Η εκπαίδευση περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: 

  • Κατανόηση τού τρόπου διδασκαλίας τού STEM με τη χρήση τού LEGO Mindstorms EV3
  • εξοικείωση στη χρήση υλικού-λογισμικού 
  • απόκτηση εμπειρίας hands-on μέσα από την άμεση εμπλοκή σε δραστηριότητες από την πλευρά τού μαθητή
  • κατανόηση εφαρμογής στο πρόγραμμα σπουδών (curriculum)
  • εφαρμογή τής μεθοδολογίας-φιλοσοφίας τής LEGO Education στην εκπαίδευση (4C: Connect, Construct, Contemplate, Continue)
  • ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών για την εισαγωγή τού EV3 στην τάξη, συμπεριλαμβανομένης τής σχεδίασης μαθήματος (Lesson Planning) και τής διαχείρισης τής τάξης (Classroom Management).