Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Η καθηγήτρια Πληροφορικής και Ρομποτικής των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Πλουμιδάκη Πωλίνα συμμετείχε στην επιστημονική επιτροπή τού 1ου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας, με τίτλο «Out of the box challenge», με θέματα γύρω από τον προγραμματισμό και την αλγοριθμική σκέψη.
Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές Γ΄Στ΄ Δημοτικού και διαρθρώθηκε σε 3 φάσεις.
Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν γρίφους από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών, καθώς και προβλήματα λογικής.