Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Η καθηγήτρια Πληροφορικής και Ρομποτικής των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Πλουμιδάκη Πωλίνα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικτυακή ενότητα με τίτλο «Using Python for Research» τού Πανεπιστημίου Harvard.
Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης, ισχυρή, δυναμική, αποδοτική, παραγωγική και επεκτάσιμη.
Στη συγκεκριμένη ενότητα, εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά τής γλώσσας προγραμματισμού, δόθηκε έμφαση στη χρήση της για διαχείριση μεγάλων ερευνητικών δεδομένων και την κατάλληλη εξαγωγή συμπερασμάτων.