Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Την 5η Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των παιδαγωγικών-επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, ο Υποδιευθυντής τού Γ΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευάγγελος Στάθης παρακολούθησε την εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Η δύναμη τής θετικής εκπαίδευσης», με κύριο ομιλητή τον κ. Αναστάσιο Σταλίκα, καθηγητή Ψυχολογίας τού Παντείου Πανεπιστημίου.

Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στο επιστημονικό/ διδακτικό έργο τους, μέσα από την αναγνώριση, κατανόηση και ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων στο σχολικό περιβάλλον τής τάξης τους αλλά και στον ευρύτερο χώρο τού σχολείου και τής εκπαίδευσης.

Με το πέρας τής ομιλίας ακολούθησε πρακτική εφαρμογή με εργαστήρια, όπου οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο εκπαιδευτικοί, χωρισμένοι σε ομάδες, κλήθηκαν να παρουσιάσουν, χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, μέσα από τη σωματική  έκφραση και κίνηση θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, αφορμώμενοι από πλήθος εικόνων, ιστοριών ή συνθημάτων που τους δόθηκαν από την επιστημονική ομάδα τού κ. Σταλίκα, και  στα οποία η έκφραση των θετικών συναισθημάτων θα είχε κυρίαρχο ρόλο.