Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Πληροφορικής των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Πλουμιδάκη Πωλίνα ολοκλήρωσε με επιτυχία (βαθμολογία 30/30) το MOOC τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά – A΄ βάθμια».

Το διαδικτυακό αυτό πρόγραμμα αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση τής τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρθηκε μέσω τήςπλατφόρμας mooc.edu.gr και επικεντρώθηκε στις τέσσερεις βασικές δεξιότητες, που με βάση το αρχικό γράμμα τής ονομασίας τους στα Αγγλικά, αποκαλούνται τα «4Cs».

Αυτές οι δεξιότητες είναι η συνεργασία (Collaboration), η επικοινωνία (Communication), η κριτική σκέψη (Critical Thinking) και η δημιουργικότητα (Creativity).

Επίσης, ο κύκλος μαθημάτων εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης και στον ρόλο τής ψηφιακής τεχνολογίας στην καινοτόμο διδασκαλία και μάθηση.

 

Το πρόγραμμα διήρκησε 6,5 εβδομάδες και ο χρόνος που απαιτήθηκε συνολικά ήταν περίπου 30 ώρες.