Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Ομάδα μαθητών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο, στο Μαθητικό Μοντέλο τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διοργάνωσε η Γερμανική Σχολή Αθηνών από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2015.
Οι μαθητές, εκτός από το να συζητήσουν στις επιτροπές τους και να προτείνουν λύσεις για θέματα και προβλήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα, είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν, να εξετάσουν σε βάθος και να προτείνουν μέτρα ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η ζωή αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Τους μαθητές Γαλανοπούλου Μυρτώ (Β΄1), Κανελοπούλου Ἀννα (Β΄2), Καρά Κωνσταντίνα (Β΄2), Μαρκοπούλου Ελένη (Β΄3), Παπαδάτο Νικόλαο (Β΄3) και Χατζησάρρου Παναγιώτα (Β΄4) προετοίμασε και συνόδευσε η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Π. Κουτσιλιέρη.