Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, και ώρα 12.00 - 14.00, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο γονέων, στο Φυσικείο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Λυκείων Εκάλης.
Οι γονείς των μαθητών τής Α΄ τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης παρακολούθησαν το σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση τού άγχους», με σκοπό να κατανοήσουν και να διευκολύνουν την καθημερινότητα των παιδιών τους με βάση τα δεδομένα  και τις απαιτήσεις τής λυκειακής ζωής.
Υπεύθυνος τού σεμιναρίου ήταν ο κ. Γεώργιος Γεωργουλέας, μέλος τής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας τής Φ.Ε.