Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης συμμετείχαν στην προληπτική παρέμβαση «Παιδεία για έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα», στο πλαίσιο των δράσεων "SmokefreeGreece". H ενημέρωση έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να ενημερωθούν έγκυρα και επιστημονικά για το κάπνισμα στο σύνολό του.
Έμαθαν για τα τοξικά συστατικά τού καπνού, τα διάφορα καπνικά και μη καιόμενα προϊόντα, τη διαφήμισή τους, τις επιπτώσεις τού καπνίσματος στην υγεία, το παθητικό κάπνισμα, τον εθισμό και τους τρόπους απεξάρτησης.
Στο τέλος τής παρέμβασης δόθηκε σε όλους τους μαθητές σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.