Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης επισκέφθηκαν προορισμούς που σχετίζονται με τα μελλοντικά επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

Συγκεκριμένα:

Οι μαθητές ιατρικού προσανατολισμού επισκέφθηκαν την Ευρωκλινική Αθηνών, όπου ξεναγήθηκαν από ιατρούς στα χειρουργεία, συζήτησαν μαζί τους και έλυσαν απορίες τους που αφορούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι μαθητές τού ανθρωπιστικού προσανατολισμού επισκέφθηκαν τη Νομική Σχολή Αθηνών, στο πλαίσιο τής Ημέρας "Ανοικτών Πυλών" που έχει καθιερώσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για  την επίσκεψη μαθητών Λυκείου στις σχολές και στα τμήματα τού Πανεπιστημίου.
Στόχος είναι η ενημέρωση των μαθητών για το αντικείμενο σπουδών που τους ενδιαφέρει και η ξενάγησή τους στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Τέλος, οι μαθητές τού οικονομικού τμήματος επισκέφθηκαν το , όπου ενημερώθηκαν  για τον θεσμό και τη λειτουργία τού χρηματιστηρίου.
Η επίσκεψη ενδεικτικά περιελάμβανε: παρουσίαση τής αγοράς και συζήτηση τού τρόπου λειτουργίας της, ιστορική αναδρομή για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και εισαγωγή σε διάφορες χρηματοοικονομικές έννοιες, όπως "εταιρεία", "επένδυση", "ταμειακές ροές'," ρευστότητα".