Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης συμμετείχε, με 42 μαθητές τής  Β΄ τάξης και 4 καθηγητές, στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO  σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας και την ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENSEIGNANTS (AEDE), και έλαβε χώρα στη Βενετία από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Οι μαθητές τού Σχολείου παρουσίασαν δύο εισηγήσεις και ένα μουσικό δρώμενο.

Το θέμα τής πρώτης εισήγησης ήταν «Το πρότυπο τού Homo Universalis τού Leonardo DaVinci – Επιστήμες και Αστρονομία», με υπεύθυνους καθηγητές την κ. Αναστασία Ανέστη, θεολόγο, και τον κ. Αθανάσιο Λυμπέρη,  φιλόλογο.

Το θέμα τής δεύτερης εισήγησης ήταν «Τέχνες και επιστήμες στην εποχή τής Αναγέννησης», με υπεύθυνους καθηγητές την κ. Ελένη Ηλιού, φιλόλογο, και τον κ. Βασίλειο Ντούση, μαθηματικό.

Το μουσικό δρώμενο είχε τίτλο «Τραγούδια με γεύση από Ελλάδα και Ιταλία», με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Χριστίνα Βαρσάμη, μουσικό και Υπεύθυνη τού Μουσικού Ομίλου.